Informasjon fra Regnbuen


Regnbuens nettsider er for tiden nede for sårt tiltrengt vedlikehold og oppgradering. Nærmere informasjon om relansering kommer!

Vi har dessverre hatt flom i barnehagens inne-lokaler i løpet av sommeren.

Dette medførte at vi måtte rive ut vegger og gulv, samt at det meste av inventaret måtte kondemneres. De fleste ansatte hadde anledning til å avbryte ferien sin for å hjelpe til med jobben som måtte gjøres.

Vi har ordnet det slik at vi midlertidig kan få lov til å drive barnehage fra lokalene i 1.etasje i samfunnshuset. Hvor lenge vi blir der er det ingen som har oversikt over enn så lenge; det avhenger av hvor lang tid det tar å tørke lokalene nede.

Fra onsdag 1.august må dere derfor benytte inngangsdøren oppe. Personalet kommer på jobb mandag 30.7 for å ordne med alt som må være på plass.
Vi tar gjerne imot hjelp! :-)